Baitlove Guide Service

Vi har utökat med fler av Sveriges bästa guider

Erbjuder guidning efter:

Baitlove Jh Fiske

JH-fiske

Jari Halkonen

Swedish Fishguiding Tours

Mikael Puhakka

Manges Fiske

Magnus Anegrund

FiskeDan

Dan Bjurshammar

Baitlove Lindahls Fiske & Natur

Lindahls Fiske & Natur

Lars Lindahl

Vill du synas här?

Guide Namn

Tack till våra samarbetspartner

Disclaimers

Avbokning

Avbokning skall ske senast 48 timmar innan bokad guidning annars debiteras full avgift. Guiden har rätt att ställa in fisketuren helt, alt flytta fiskedagen till ett annat datum vid t.ex. extremt väder, onyktra kunder eller force majeure. Vid en eventuell avbokning inom 48 timmar på grund av sjukdom måste giltigt läkarintyg uppvisas så försöker vi hitta ett nytt fiskedatum, annars debiteras full avgift.

Publicering av fångster på sociala medier
Baitlove AB förbehåller oss rätten att publicera och använda bilder och filmer med kunder från våra fiskeguidningar. Likaså kan vissa fina bilder komma att användas hos våra samarbetspartners/sponsorer. Om man som kund motsätter sig publicering av bilder/film, så ska detta klargöras tydligt med Baitlove Guide Service ® i god tid före själva fiskeguidningen.

Försäkringar
Bolaget har försäkringar som täcker gästerna ombord på fiskeguidebåtarna. Vid större guidningar med fler guider ansvarar varje guide för sina egna passagerare. Dessutom ansvarar varje kund för sig själva att inneha relevanta och giltiga personliga försäkringar. Bolaget påtar sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom tex deltagares sjukdom, olyckor orsakade av kund etc..

Vid skadegörelse
Om skadegörelse uppstår orsakad av kund, debiteras det efter genomförd guidningen, motsvarade skadans belopp. För utrustning som förstörs eller tappas/kastas bort, motsvarande ett belopp högre än 500 kr inkl moms, debiteras kund motsvarande den totala skadans belopp efter avslutad guidningen. Vi förbehåller oss rätten att debitera kund för icke brukande av förstörd utrustning som direkt påverkar guidningar i närtid samt eventuella medföljande kostnader förenade med dröjsmålet.

Baitlove ®
Baitlove AB påtar sig inget ansvar för de tjänster som publiceras och erbjuds under Baitlove Guide Service ®. Baitlove.com skall enbart ses som en marknadsplats där godkända av Baitlove AB, fiskeguider/bolag ges möjlighet att marknadsföra och erbjuda sina tjänster.