Nyheter

Hjälp Blekinges gäddor genom en enkät.

I dag saknas det kunskap om fritidsfiskets omfattning och ekosystemeffekter. Vi vill med hjälp av sportfiskare ta reda på hur dagens fritidsfiske påverkar fisk, populationer och ekosystem i skärgården, framförallt gädda.

Tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, Havs- och vattenmyndigheten och Karlskrona fishing kommer vi under 2016–2017 att genomföra enkätstudier och intervjuer med sportfiskare.

Din medverkan är viktig för gäddfiskets framtid!

TILL ENKÄT